De livräddande vänskaperna

Vänskap med kollegor, kursare och allierade har räddat mig så många gånger, burit mig genom alla år i den ofta skoningslösa forskarvärlden.

Gruppen av kursare som jag skrev c-uppsats tillsammans med. Vi stämde träff på universitetsbiblioteket varje dag. På lunchen stod vi i kö med våra matlådor framför mikrovågsugnarna i studenthuset. Alla stickade likadana sjalar medan vi pratade i rundor om våra skrivprocesser, enorma och tröstande, i mjukt garn med glesa maskor.

Eftermiddagarna med D på Ariman när vi läste mastersprogrammet i Lund. Alltid bara en öl, efter sista föreläsningen, det gjorde oss glada och kreativa. Vi skrev hemtentor och grupparbeten på varsin dator i de slitna fåtöljerna längst in. I hans sällskap orkade jag alltid en timme till.

Hon som satt vid skrivbordet mittemot på min första dag som doktorand. Vi hittade varandra över datorskärmarna den dagen och höll ihop sen genom åren. Utvecklade gemensamma strategier för att hantera alfahannar och otrygga seminarierum. Satt i hennes kök och slutspurtade med våra avhandlingsmanus den där sista vintern innan disputationerna, när det var för kallt i min lägenhet.

Doktoranderna från ett annat universitet som jag träffade på en workshop och skapade ett nätverk med där vi läste varandras texter. En av dem finns med fortfarande, nästan dagligen. Efter många års arbete på helger och kvällar har vi äntligen gemensamma projektpengar. Vi gör intervjuer tillsammans och skickar analyser på messenger medan vi borstar tänderna. Det är den roligaste forskningen jag vet.

I somras hos min vän, konstnären som börjat forska. Vi läser samma böcker och processar dem till helt olika saker. Hennes dikter och växtfärgade tyger. Mina bokkapitel och brandtal. Vi stod i hennes trädgårdsland i den oroande varma junimorgonen. Hon vattnade sina grönsaker, jag pratade om Donna Haraways senaste bok, vi började skratta åt situationen, men jag tänkte samtidigt att allt hänger ihop: grönsakerna, vattnet, värmen, vi, och Donna.

Anna

Vänskap

Å ena sidan så mycket vänskap som kommit ur min tid i akademin, alla trevliga, genuint intressanta, eftertänksamma och kloka människor som befinner sig i de där rummen och som jag sedan kom att sakna när jag inte längre befann mig där. Å andra sidan hur påbudet om nätverk och ständig konkurrens gav vänskaperna en skevhet; en tyst misstanke som växte ur svårigheten att skilja på vad som var verklig vänskap och vad som var karriärplanering.