Kunskap om kvinnor som ett isberg

Presentation av nytt forskningsprojekt om jämställdhet: en man beskriver kunskapen om kvinnors resande som ett isberg, okänt, kvar att upptäcka. Jag, och föreställer mig att mina kvinnliga kollegor i publiken håller med, uppskattar inte helt och fullt bilden av kvinnor som exotiska varelser som behöver studeras under lupp för att förstå. Jag tänker på Dorothy Smith och hur hon beskriver hur vissa subjekt alieneras i forskningen, vissas levda erfarenheter görs osynliga. Och naturligtvis stämmer det inte att “vi” endast “vet” 20 % om kvinnors resor, finns decennier av forskning.

Malin