Be Kind. Always.

Relationer finns överallt. Relationer påverkar hur vi lever våra liv och hur vi uppfattar oss själva. I själva verket blir vi ju till – i relation – till andra människor. Och andra människor blir till i relation till mig. Jag kan inte annat än fundera över hur relationer i akademin påverkar vem jag är, vem jag blir. Vad gör det akademiska, ibland ganska brutala, ifrågasättandet med mig som människa? Och vad skiljer ett konstruktivt och lyftande kritiserande från ett som snarare upplevs som hotande och leder till nedstämdhet? Svaret kanske är lättare sagt än gjort, men jag vet att från det ena seminariet går jag ut med huvudet högt och full av lust och energi att ta mig an de utmaningar som lyfts medan jag i det andra fallet går ut från seminariet med gråten i halsen och med en känsla av att arbetet är undermåligt. I det senare fallet åker jag hellre hem och kryper ned under täcket än att, full av positiv energi, fokusera på att göra mitt arbete bättre. Jag blir ju till i relation till andra människor. Så låt oss skapa relationer som lyfter och stärker!

Therese